componenten

Nuttige koppelingen

Nuttige koppelingen

Gereedschap voor handelstarieven

Opzoeken van goederencodes, accijnzen en BTW-tarieven

Voor meer informatie ga naar:     https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections

Indeling van goederen

Hoe vindt u codes van het handelstarief voor industrieproducten, voertuigen, levensmiddelen, farmaceutische producten, chemicaliën en grondstoffen?

Voor meer informatie ga naar:     https://www.gov.uk/guidance/finding-commodity-codes-for-imports-or-exports 

Invoer en uitvoer: douaneaangiften, rechten en tarieven

Voor meer informatie ga naar:     https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

Operationeel grensmodel

Download het verslag en ga voor meer informatie naar:  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf

Alle inhoud is beschikbaar onder de Open Government Licence v3.0, tenzij anders vermeld. © Crown copyright

Nuttige koppelingen

Instituut voor export en internationale handelheeft tot taak de exportprestaties van het Verenigd Koninkrijk te verbeteren door professionele normen inzake internationaal handelsmanagement en exportpraktijken vast te stellen en te handhaven. Dit wordt hoofdzakelijk bereikt door het verstrekken van onderwijs, opleiding en praktische bedrijfsondersteunende diensten.

Voor meer informatie ga naar:     https://www.export.org.uk/

Openen om te exporteren is een gratis online informatiedienst van het Institute of Export & International Trade, die kleine Britse bedrijven helpt zich voor te bereiden op de export en op internationale expansie.

Voor meer informatie ga naar:      https://opentoexport.com/

ICC

Sinds haar oprichting in 1919 heeft de ICC zich ingezet voor het vergemakkelijken van de internationale handel.

Verschillende praktijken en juridische interpretaties tussen handelaars over de hele wereld maakten een gemeenschappelijke reeks regels en richtlijnen noodzakelijk. Als reactie daarop publiceerde de ICC in 1936 de eerste Incoterms®-regels. Sindsdien heeft de ICC ze gehandhaafd en verder ontwikkeld.

Voor meer informatie ga naar:   https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/

Nuttige koppelingen

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is de enige internationale organisatie die zich bezighoudt met de regels voor de handel tussen naties. Centraal staan de WTO-overeenkomsten, waarover is onderhandeld en die zijn ondertekend door het merendeel van de handelsnaties van de wereld en geratificeerd door hun parlementen. Het doel is ervoor te zorgen dat de handel zo soepel, voorspelbaar en vrij mogelijk verloopt.

Voor meer informatie ga naar:      https://www.wto.org/

Nuttige koppelingen

De Werelddouaneorganisatie (WDO) is een onafhankelijk intergouvernementeel orgaan dat tot taak heeft de doeltreffendheid en efficiëntie van de douaneadministraties te verbeteren.

Voor meer informatie ga naar:      http://www.wcoomd.org/

Nuttige koppelingen

Export naar de Europese Unie 

Voor meer informatie ga naar:      https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/import-into-eu/

Contact Informatie

Geregistreerd nummer 11932140

BTW 320898980